Integritetspolicy

Version 29-09-2021 V.2

Eftersom vi ser det som vårt ansvar att skydda din integritet har vi upprättat en integritetspolicy. I vår sekretesspolicy förklarar vi vilka uppgifter som samlas in och vilka uppgifter som används av oss. Vår sekretesspolicy gäller alla tjänster som tillhandahålls av EQfit Academy BV och EQfit KIDSS BV och inte av tredje part. Genom att använda vår webbplats www.eqfit.nl eller våra tjänster godkänner du vår sekretesspolicy.

Personlig miljö

När du ansöker via våra registreringsformulär ber vi dig om vissa personuppgifter. Vi använder dessa personuppgifter för att utföra tjänsterna åt dig. Dessa personuppgifter lagras i Survios säkra miljö. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part och/eller användas för andra ändamål än för att utföra våra tjänster.

Förtroendeförklaring EQfit Behavioural Trainers

Innan utbildningen inleds skriver beteendetränaren under ett sekretessavtal och en uppförandekod.

E-post

När du skickar e-post eller andra meddelanden till oss kan vi lagra dessa meddelanden.
Dessa personuppgifter lagras på servern för vårt e-postprogram Google. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part och/eller användas för andra ändamål än för att utföra våra tjänster.

Cookies

Vår webbplats www.eqfit.nl använder “cookies” för att hjälpa oss att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookies om din användning av webbplatsen lagras på en säker Google-server. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part och/eller användas för andra ändamål än för att utföra våra tjänster.

Syfte

EQfit Academy BV och EQfit KIDSS BV samlar in och använder personuppgifter endast för de angivna syftena som beskrivs i vår sekretesspolicy, om du inte tidigare har godkänt detta skriftligen.

Tredje part

Informationen lagras endast på vår egen server eller på externa parters server och delas inte med tredje part.

Ändringar

Denna sekretesspolicy är anpassad till användningen av och funktionerna på vår webbplats www.eqfit.nl. Alla uppdateringar och/eller ändringar av vår webbplats kan leda till ändringar av vår sekretesspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser denna integritetspolicy.

Personuppgifter

Vi erbjuder alla besökare på vår webbplats www.eqfit.nl eller våra kunder möjligheten att se, ändra eller radera de personuppgifter som finns på vår server.

Lagringsperiod för uppgifter

Lagringsperioden för uppgifter (e-post) är 6 månader.

Dataintrång

Om ett dataintrång skulle inträffa kommer vi att meddela AP omedelbart.

Utbildningsdata

Inga personuppgifter lagras eller noteras under de utbildningstillfällen som vi genomför.

Inaktivera cookies

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard, men du kan ställa om din webbläsare så att den vägrar alla cookies eller anger när en cookie skickas. Vissa funktioner och tjänster på vår och andra webbplatser kan dock inte fungera korrekt om cookies är inaktiverade i din webbläsare.

Frågor och feedback

EQfit Academy BV och EQfit KIDSS BV
Kontakta Marie-Liz de Jongh