Att komma igång som EQfit beteendeterapeut
Vad trevligt att du vill komma igång som beteendetränare med EQfit-metoden. Eftersom vi får många ansökningar vill vi be dig fylla i det här formuläret endast om du verkligen är intresserad av att arbeta som beteendeterapeut.

Till att börja med ber vi om några grundläggande uppgifter.
Kontaktuppgifter
När du har fyllt i frågeformuläret kontaktar vi dig gärna. Hur kan vi nå dig?
Hur hamnade du på EQfit?
Naturligtvis är vi alltid mycket nyfikna på hur du kom till oss. Välj ditt eller dina alternativ nedan.
Vilken utbildning vill du gå?
Vi erbjuder våra utbildningar i två olika format: en som är inriktad på barn upp till 18 år och en som är inriktad på vuxna. Vilken är mest intressant för dig (nu)?
Kompetens
För en beteendeterapeut är det naturligtvis oerhört viktigt att ha ett antal kompetenser väl behärskade. Till att börja med är vi nyfikna på om du har följande kompetenser. Välj vad som gäller för dig.
Vem är du?
Det är otroligt viktigt för oss att få en bild av dig som person. Kryssa nedan för vad som gäller för dig.
Motivation
God motivation är minst lika viktigt som god kompetens. Kan du berätta för oss vad som är den främsta anledningen till att du vill bli EQfit beteendeterapeut?
Övriga kommentarer
Har ni några andra frågor eller kommentarer av intresse?