Opleidingen

EQFIT ACADEMY OPLEIDING

EQfit Academy Partnership

Een partnerorganisatie waarin mensen het belangrijkst zijn.
Alle EQfit Gedragstrainers noemen wij Partners. Dit zijn zelfstandigen die onder de vlag van EQfit Academy werken. Op deze manier is het voor iemand die voor zichzelf start makkelijker om een bedrijf op te bouwen. Je kunt ook met een licentie werken binnen de organisatie waar jij werkt.

Bij EQfit Academy doen we alles samen. Hier leren we immers het meest van. Partners creëren eigen opdrachten door een netwerk van doorverwijzers op te bouwen. Daarnaast zal EQfit Academy bedrijven, organisaties, scholen etc. in jouw gekozen doelgroep benaderen.

EQfit Academy teams

De organisatie EQfit Academy is verdeeld in teams. De teams hebben allemaal hun eigen teamleider. De teamleider ondersteunt de teamleden op alle vlakken en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de teamleden. Door de teamleiders krijgen de teamleden snel antwoord op hun vragen.

Commercie

Als EQfit Academy Partner kun je ervoor kiezen om zelfstandig aan de slag te gaan om de markt te benaderen. Om dit professioneel aan te pakken hebben we praktische stappen ontwikkeld waardoor je als Partner organisaties tot een bepaald aantal medewerkers kunt benaderen. De teamleider kan je hierin ondersteunen.

Inhuur van Partners

Als EQfit Academy Partner kun je na het afronden van de Senior opleiding worden ingehuurd. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, is het belangrijk dat je de oefeningen goed beheerst en is het verplicht om ontwikkeldagen bij te wonen. Op deze manier kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen.

TOELATINGSPROCES

Toelatingsproces EQfit Academy Gedragstrainers

Wij staan voor de hoge kwaliteit die we leveren en het resultaat dat we bij cliënten willen bereiken. Voor nieuwe Gedragstrainers is het dus erg belangrijk dat we hier zeer selectief in zijn. Daarom maken we gebruik van een toelatingsproces.

1. Je vult de online vragenlijst in op www.eqfit.nl of via de mail.  https://www.survio.com/survey/d/toegangeqfitacademy
2. Er wordt een video of belafspraak ingepland om kennis te maken.
3. Je ontvangt een email met alle informatie over EQfit Academy en de opleiding tot 
Gedragstrainer.

4. Als alle vragen zijn beantwoord, en beide partijen zijn enthousiast, wordt er een kennismakingstraining ingepland. De kosten van de toelatingstraining bedragen €249,- excl. btw. Deze training is individueel en duurt 2.5 uur.

Na het tekenen van de geheimhoudingsovereenkomst en de gedragsregels wordt er een startdatum vastgesteld om te gaan starten. Je zal worden gekoppeld aan een van de teamleiders. De teamleider begeleidt jou tijdens het proces. De Junior Partnerovereenkomst wordt getekend na het afronden van de opleiding. De Fee begint drie maanden na het behalen van de opleiding. In die drie maanden wordt je ondersteund in de opbouw van jouw netwerk. Dit begint al in de opleiding.

Als je niet als Partner aangeloten wilt worden, dan zitten er andere voorwaarden aan vast. Je krijgt één opleiding met 4 oefeningen die je kunt gebruiken. Je zult geen gebruik mogen maken van de naam EQfit Academy of andere mensen in de methode kunnen opleiden.
Je krijgt de documentatie voordat je aan de opleiding begint!