Accountantsbureau met veel frustraties onderling

Accountantsbureau 28 medewerkers. Veel frustraties onderling. Hierdoor ontstaat er veel spanning op de werkvloer. Zorgt ook voor uitval. Vraag vanuit het management om een groepstraining te organiseren voor het hele team. Na onze uitleg over teamontwikkeling gaan ze akkoord met onze aanpak. 

 1. Een startgesprek met iedere medewerker. 
 2. Individuele training per medewerker. 
 3. Observatie bij overleg.
 4. Individuele training per medewerker.
 5. Eindevaluatie en groepstraining met het gehele team. 

Resultaat: 

 • Meer aandacht voor elkaar. 
 • Minder geroddel onderling. 
 • Meer respect voor elkaar. 
 • Minder frustraties en irritaties. 
 • Minder meningen en aannames.
 • Vermindering van bewijs,- prestatie,- en geldingsdrang. 
 • Veel leuker onderling contact. 
Facebook
Twitter
LinkedIn